Kontakt

BloG Trust nadační fond
sídlo: 5. května 617, 336 01 Blovice
IČ: 03566706
korespondence: BlogTrust, Gymnázium Blovice, Družstevní 650, 336 01 Blovice
telefon: +420 603 431 027
email: vlach.pavel@mybox.cz