Správní rada

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. - předseda správní rady, zřizovatel
Mgr. Ivo Barca - člen správní rady
Mgr. Miroslav Hlaváč - člen správní rady
Bc. Vojtěch Černík - člen správní rady
Mgr. Marcela Šustrová - revizor